Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 24. října 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil du Contentieux des Étrangers - Belgie) – X v. État belge

(Věc C-672/19)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 372, 4.11.2019..