Language of document :

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 24. oktober 2019 – X mod État belge (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil du Contentieux des Étrangers – Belgien)

(Sag C-672/19) 1

Processprog: fransk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 372 af 4.11.2019.