Language of document :

Euroopa Kohtu presidendi 24. oktoobri 2019. aasta määrus (Conseil du Contentieux des Étrangers’i eelotsusetaotlus – Belgia) – X versus État belge

(kohtuasi C-672/19)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 ELT C 372, 4.11.2019.