Language of document :

Rješenje predsjednika Suda od 24. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil du Contentieux des Étrangers - Belgija) – X protiv État belge

(predmet C-672/19)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.

____________

1 SL C 372, 4. 11. 2019.