Language of document :

Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 24. oktobra rīkojums (Conseil du Contentieux des Étrangers (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – X/État belge

(Lieta C-672/19) 1

Tiesvedības valoda – franču

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 OV C 372, 4.11.2019.