Language of document :

Beschikking van de president van het Hof van 24 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - België) – X / Belgische Staat

(Zaak C-672/19)1

Procestaal: Frans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 PB C 372 van 4.11.2019.