Language of document :

Ordonanța președintelui Curții aaaa din 24 octombrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil du Contentieux des Étrangers - Belgia) – X/État belge

(Cauza C-672/19) 1

Limba de procedură: franceza

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1     JO C 372, 4.11.2019.