Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 24. októbra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil du Contentieux des Étrangers – Belgicko) – X/État belge

(vec C-672/19)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 372, 4.11.2019.