Language of document :

Sklep predsednika Sodišča z dne 24. oktobra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil du Contentieux des Étrangers – Belgija) – X/Belgija

(Zadeva C-672/19)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 372, 4.11.2019.