Language of document :

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 24 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Conseil du Contentieux des Étrangers - Belgien) – X mot État belge

(Mål C-672/19)1

Rättegångsspråk: franska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.

____________

1 EUT C 372, 4.11.2019.