Language of document :

Usnesení Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 21. ledna 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel d'Aix-En-Provence - Francie) – Výkon evropského zatýkacího rozkazu vydaného na MN

(Věc C-813/19 PPU)1

„Řízení o předběžné otázce – Naléhavé řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Justiční spolupráce v trestních věcech – Evropský zatýkací rozkaz – Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV – Článek 6 odst. 1 – Pojem „vystavující justiční orgán“ – Účinná soudní ochrana“

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d'appel d'Aix-En-Provence

Účastníci původního řízení

MN

za účasti: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Výrok

Článek 6 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/JAI ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy musí být vykládán v tom smyslu, že pod pojem „vystavující justiční orgán“ ve smyslu tohoto ustanovení spadají i francouzští státní zástupci, kteří na základě příslušných služebních a organizačních předpisů podléhají vedení a dohledu svých nadřízených a pravomoci ministra spravedlnosti, pokud jim jejich postavení poskytuje při vydávání evropského zatýkacího rozkazu záruku nezávislosti zejména na výkonné moci.

Rámcové rozhodnutí 2002/584 musí být vykládáno v tom smyslu, že požadavky na účinnou soudní ochranu, které musí požívat osoba, vůči které je vydán evropský zatýkací rozkaz pro účely trestního stíhání, jsou splněny, pokud jsou podle právních předpisů vystavujícího členského státu podmínky vydání tohoto zatýkacího rozkazu, a zejména jeho přiměřenost předmětem soudního přezkumu v tomto členském státě.

____________

1 Úř. věst. C 19, 20.1.2020.