Language of document :

Rješenje Suda (treće vijeće) od 21. siječnja 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour dʼappel dʼAix-en-Provence – Francuska) – Izvršenje europskog uhidbenog naloga protiv osobe MN

(predmet C-813/19 PPU)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Hitni prethodni postupak – Članak 99. Poslovnika Suda – Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Europski uhidbeni nalog – Okvirna odluka 2002/584/PUP – Članak 6. stavak 1. – Pojam „pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog” – Djelotvorna sudska zaštita)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour dʼappel dʼAix-en-Provence

Stranke glavnog postupka

MN

Uz sudjelovanje osoba: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Izreka

Članak 6. stavak 1. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica treba tumačiti na način da su pojmom „pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog” u smislu te odredbe obuhvaćeni francuski državni odvjetnici koji se nalaze pod vodstvom i nadzorom njima hijerarhijski nadređenih osoba kao i u nadležnosti Ministarstva pravosuđa na temelju pravila koja se odnose na pravni položaj i ustrojstvo kojima su podvrgnuti, jer im njihov status daje jamstvo neovisnosti, osobito u odnosu na izvršnu vlast, u okviru izdavanja europskog uhidbenog naloga.

Okvirnu odluku 2002/584 treba tumačiti na način da su zahtjevi svojstveni djelotvornoj sudskoj zaštiti koju treba uživati osoba protiv koje je izdan europski uhidbeni nalog u svrhu kaznenog progona ispunjeni ako su, u skladu sa zakonodavstvom države članice izdavanja, uvjeti izdavanja tog naloga i osobito njegova proporcionalnost, predmet sudskog nadzora u toj državi članici.

____________

1 SL C 19, 20. 1. 2020.