Language of document :

2020 m. sausio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje (Cour d'appel d'Aix-En-Provence (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) dėl Europos arešto orderio, išduoto dėl MN

(Byla C-813/19 PPU)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – Europos arešto orderis – Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR – 6 straipsnio 1 dalis – Sąvoka „išduodančioji teisminė institucija“ – Veiksminga teisminė gynyba)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel d'Aix-En-Provence

Šalys

Ieškovas: MN

dalyvaujant: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Rezoliucinė dalis

    2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos 6 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad sąvoka „išduodančioji teisminė institucija“, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, apima Prancūzijos prokurorus, kuriems vadovauja ir juos kontroliuoja jų tiesioginiai vadovai ir kurie yra pavaldūs Teisingumo ministerijai pagal jiems taikomus veiklos nuostatus ir organizacinio pobūdžio taisykles, nes jų statusas jiems suteikia nepriklausomumo garantiją, visų pirma nepriklausomumo nuo vykdomosios valdžios išduodant Europos arešto orderį.

    Pagrindų sprendimas 2002/584 turi būti aiškinamas taip, kad veiksmingos teisminės gynybos, kuria turi turėti galimybę pasinaudoti asmuo, dėl kurio išduotas Europos arešto orderis baudžiamojo persekiojimo vykdymo tikslais, reikalavimai įvykdyti, kai pagal išduodančiosios valstybės narės teisės aktus toje valstybėje narėje atliekama šio orderio išdavimo sąlygų ir, be kita ko, jo proporcingumo teisminė kontrolė.

____________

1 OL C 19, 2020 1 20.