Language of document :

Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 21. januarja 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel d'Aix-En-Provence – Francija) – Izvršitev evropskega naloga za prijetje za MN

(Zadeva C-813/19 PPU)1

(Predhodno odločanje – Nujni postopek predhodnega odločanja – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Evropski nalog za prijetje – Okvirni sklep 2002/584/PNZ – Člen 6(1) – Pojem „odreditveni pravosodni organ“ – Učinkovito sodno varstvo)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel d'Aix-En-Provence

Stranke

MN

Ob udeležbi: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Izrek

Člen 6(1) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami, je treba razlagati tako, da francoski državni tožilci, ki so v skladu s statusnimi in organizacijskimi pravili, ki veljajo zanje, pod vodstvom in nadzorom hierarhično nadrejenih oseb ter pod nadzorom ministra za pravosodje, spadajo pod pojem „odreditveni pravosodni organ“ v smislu te določbe, če jim njihov status podeljuje jamstvo neodvisnosti, zlasti v razmerju do izvršilne veje oblasti, v okviru izdaje evropskega naloga za prijetje.

Okvirni sklep 2002/584 je treba razlagati tako, da so zahteve učinkovitega sodnega varstva, do katerega mora biti upravičena oseba, za katero je izdan evropski nalog za prijetje zaradi kazenskega pregona, izpolnjene, če so v skladu z zakonodajo odreditvene države članice pogoji za izdajo tega naloga in zlasti sorazmernost te izdaje predmet sodnega nadzora v tej državi članici.

____________

1 UL C 19, 20.1.2020.