Language of document : ECLI:EU:C:2019:1149


 


 Rješenje potpredsjednika Suda od 20. prosinca 2019. – Puigdemont i Casamajó i Comín i Oliveres protiv Parlamenta

(predmet C-646/19 P(R))

„Žalba – Privremena pravna zaštita – Institucionalno pravo – Članovi Europskog parlamenta – Akt o izboru predstavnika Europskog parlamenta neposrednim općim izborima – Članak 12. – Provjera ovlasti – Odluka Parlamenta o uzimanju u obzir popisa izabranih kandidata koji su dostavila nacionalna tijela i isključivanju tužitelja zbog njihova nepoštovanja formalnosti propisane nacionalnim pravom – Tužba za poništenje – Fumus boni iuris”

1.      Privremena pravna zaštita – Suspenzija primjene – Privremene mjere –Pretpostavke za određivanje – Fumus boni iuris – Hitnost – Teška i nepopravljiva šteta – Kumulativnost – Odvagivanje svih interesa o kojima je riječ

(čl. 278. i 279. UFEU-a; Poslovnik Općeg suda, čl. 156. st. 4.)

(t. 51.)

2.      Privremena pravna zaštita – Suspenzija primjene – Privremene mjere –Pretpostavke za određivanje – Fumus boni iuris – Prima facie ispitivanje razloga navedenih u prilog tužbi – Tužba protiv odluke Parlamenta o uzimanju u obzir popisa izabranih kandidata za Parlament koji su dostavila nacionalna tijela i isključivanju određenih kandidata – Tužbeni razlog koji se odnosi na pogrešnu ocjenu pojma „službeno objavljeni rezultati” u smislu Akta iz 1976. – Tužbeni razlog koji prima facie nije neosnovan

(čl. 278. i 279. UFEU-a; Akt o izboru članova Europskog parlamenta neposrednim općim izborima, čl. 12.)

(t. 52., 60., 64., 75.-78.)

3.      Europski parlament – Provjera mandata članova – Granice – Uzimanje u obzir rezultata koje su države članice službeno objavile – Nepostojanje nadležnosti Parlamenta za odlučivanje o zakonitosti nacionalnih izbornih postupaka

(čl. 267. UFEU-a; Akt o izboru predstavnika u Skupštini neposrednim općim izborima, čl. 12.)

(t. 62.)

4.      Žalba – Razlozi – Pogrešna ocjena činjenica i dokaza – Nedopuštenost – Nadzor Suda nad ocjenama Općeg suda u pogledu nacionalnog prava – Isključenje osim u slučaju iskrivljavanja

(čl. 256. st. 1. podst. 2. UFEU-a; Statut Suda, čl. 58. st. 1.)

(t. 67.)

5.      Žalba – Razlozi – Razlog koji se prvi put iznosi u žalbi – Nedopuštenost

6.      (čl. 256. st. 1. UFEU-a; Statut Suda, čl. 58. st. 1.)

(t. 70.)

7.      Europski parlament – Izbori – Nadležnost država članica – Izborni postupak i službena objava izbornih rezultata

(čl. 14. st. 3. UEU-a; čl. 223. st. 1. UFEU-a; Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 39.; Akt o izboru predstavnika Europskog parlamenta neposrednim općim izborima, čl. 1., 8. i 12.)

(t. 73., 74.)

Izreka

1.

Ukida se rješenje predsjednika Općeg suda Europske unije od 1. srpnja 2019., Puigdemont i Casamajó i Comín i Oliveres protiv Parlamenta (T-388/19 R, neobjavljeno, EU:T:2019:467).

2.

Predmet se vraća Općem sudu Europske unije na ponovno suđenje.

3.

O troškovima će se odlučiti naknadno.