Language of document : ECLI:EU:C:2019:1149


 


 2019 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo pirmininko pavaduotojos nutartis
Puigdemont i Casamajó ir Comín i Oliveres / Parlamentas

(Byla C646/19 P(R))

„Apeliacinis skundas – Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Institucinė teisė – Europos Parlamento nariai – Aktas dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise – 12 straipsnis – Įgaliojimų patikrinimas – Parlamento sprendimas, kuriuo atsižvelgiama į nacionalinių institucijų pateiktą išrinktų kandidatų sąrašą ir atmetami apeliantai dėl to, kad neatitiko nacionalinėje teisėje nustatyto formalumo – Ieškinys dėl panaikinimo – Fumus boni juris“

1.      Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Laikinosios apsaugos priemonės – Skyrimo sąlygos – „Fumus boni juris“ – Skuba – Rimta ir nepataisoma žala – Kumuliacinis pobūdis – Visų nagrinėjamų interesų palyginimas

(SESV 278 ir 279 straipsniai; Bendrojo Teismo procedūros reglamento 156 straipsnio 4 dalis)

(žr. 51 punktą)

2.      Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Laikinosios apsaugos priemonės – Skyrimo sąlygos – „Fumus boni juris“ – Pagrindinio ieškinio pagrindų „prima facie“ nagrinėjimas – Ieškinys dėl Parlamento sprendimo, kuriuo atsižvelgiama į nacionalinių institucijų pateiktą į Parlamentą išrinktų kandidatų sąrašą ir atmetami tam tikri kandidatai – Pagrindas, susijęs su klaidingu „oficialiai paskelbtų rezultatų“ sąvokos pagal 1976 m. aktą vertinimu – Ieškinio pagrindas, iš pirmo žvilgsnio neatrodantis nepagrįstas

(SESV 278 ir 279 straipsniai; Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 12 straipsnis)

(žr. 52, 60, 64 ir 75‐78 punktus)

3.      Europos Parlamentas – Narių įgaliojimų patikrinimas – Ribos – Atsižvelgimo į valstybių narių oficialiai paskelbtus rezultatus veiksmas – Parlamento kompetencijos spręsti dėl nacionalinių rinkimų procedūrų teisėtumo nebuvimas

(SESV 267 straipsnis; Akto dėl atstovų į Asamblėją rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 12 straipsnis)

(žr. 62 punktą)

4.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Klaidingas faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimas – Nepriimtinumas – Teisingumo Teismo atliekama Bendrojo Teismo pateikto nacionalinės teisės vertinimo kontrolė – Netaikymas, išskyrus iškraipymo atvejį

(SESV 256 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa)

(žr. 67 punktą)

5.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Per apeliacinį procesą pirmą kartą pateiktas pagrindas – Nepriimtinumas

(SESV 256 straipsnio 1 dalis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa)

(žr. 70 punktą)

6.      Europos Parlamentas – Rinkimai – Valstybių narių kompetencija – Rinkimų procedūra ir oficialus rinkimų rezultatų paskelbimas

(ESS 14 straipsnio 3 dalis; SESV 223 straipsnio 1 dalis; Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 39 straipsnis; Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 1, 8 ir 12 straipsniai)

(žr. 73 ir 74 punktus)

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2019 m. liepos 1 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo pirmininko nutartį Puigdemont i Casamajó ir Comín i Oliveres / Parlamentas (T‑388/19 R, nepaskelbta Rink., EU:T:2019:467).

2.

Grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui.

3.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.