Language of document : ECLI:EU:C:2019:1149


 


 Ordonanța vicepreședintei Curții din 20 decembrie 2019 –
Puigdemont i Casamajó și Comín i Oliveres/Parlamentul

[Cauza C-646/19 P(R)]

„Recurs – Procedură de măsuri provizorii – Drept instituțional – Membrii Parlamentului European – Actul privind alegerea reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct – Articolul 12 – Verificarea prerogativelor – Decizia Parlamentului de a lua act de lista candidaților aleși notificată de autoritățile naționale și care îi exclude pe reclamanți din cauza nerespectării de către aceștia a unei formalități impuse de dreptul național – Acțiune în anulare – Fumus boni iuris”

1.      Procedură de măsuri provizorii – Suspendarea executării – Măsuri provizorii – Condiţii de dispunere – Fumus boni iuris – Urgenţă – Prejudiciu grav și ireparabil – Caracter cumulativ – Evaluare comparativă a tuturor intereselor în cauză

[art. 278 și 279 TFUE; Regulamentul de procedură al Tribunalului, art. 156 alin. (4)]

(a se vedea punctul 51)

2.      Procedură de măsuri provizorii – Suspendarea executării – Măsuri provizorii – Condiţii de dispunere – Fumus boni iuris – Examinare prima facie a motivelor invocate în susținerea acțiunii principale – Acțiune împotriva unei decizii a Parlamentului de a lua act de lista candidaților aleși în Parlament notificată de autoritățile naționale și care îi exclude pe anumiți candidați – Motiv privind aprecierea eronată a noțiunii de „rezultate proclamate oficial” în sensul Actului din 1976 – Motiv care nu este neîntemeiat la prima vedere

(art. 278 și 279 TFUE; Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, art. 12)

(a se vedea punctele 52, 60, 64 și 75-78)

3.      Parlamentul European – Verificarea prerogativelor membrilor – Limite – Exercițiu care constă în a lua act de rezultatele proclamate oficial de statele membre – Lipsa competenței Parlamentului de a se pronunța asupra legalității procedurilor electorale naționale

(art. 267 TFUE; Actul din privind alegerea reprezentanților în Adunare prin vot universal direct, art. 12)

(a se vedea punctul 62)

4.      Recurs – Motive – Apreciere eronată a faptelor și a elementelor de probă – Inadmisibilitate – Control exercitat de Curte asupra aprecierilor Tribunalului în privința dreptului național – Excludere, cu excepția cazurilor de denaturare

[art. 256 alin. (1) al doilea paragraf TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf]

(a se vedea punctul 67)

5.      Recurs – Motive – Motiv invocat pentru prima dată în recurs – Inadmisibilitate

[art. 256 alin. (1) TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf]

(a se vedea punctul 70)

6.      Parlamentul European – Alegeri – Competența statelor membre – Procedură electorală și proclamare oficială a rezultatelor electorale

[art. 14 alin. (3) TUE; art. 223 alin. (1) TFUE; Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 39; Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, art. 1, 8 și 12]

(a se vedea punctele 73 și 74)

Dispozitivul

1)

Anulează Ordonanța președintelui Tribunalului Uniunii Europene din 1 iulie 2019, Puigdemont i Casamajó și Comín i Oliveres/Parlamentul (T-388/19 R, nepublicată, EU:T:2019:467).

2)

Trimite cauza spre rejudecare Tribunalului Uniunii Europene.

3)

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.