Language of document : ECLI:EU:C:2020:83


 


 Rješenje Suda (vijeće za dopuštanje žalbi) od 6. veljače 2020. – NHS protiv EUIPO-a

(predmet C-858/19 P)

„Žalba – Žig Europske unije – Dopuštanje žalbi – Članak 170.b Poslovnika Suda – Zahtjev koji ne dokazuje važnost pitanja za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Nedopuštanje žalbe”

1.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Teret dokazivanja

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.b)

(t. 10.)

2.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Zahtjev za dopuštanje žalbe – Formalni zahtjevi – Doseg

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.a i 170.b)

(t. 11.-13.)

3.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Nadzor Suda nad ocjenom činjenica i dokaza – Isključenost

(čl. 256. st.1. UFEU-a; Statut Suda, čl. 58. st.1 i 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.b)

(t. 14., 17.)

4.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Zahtjev za dopuštanje koji ne dokazuje važnost pitanja – Nedopuštanje

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.a i 170.b)

(t. 15., 16., 18., 19.)

Izreka

1.

Žalba se ne dopušta.

2.

NHS, Inc. će snositi vlastite troškove.