Language of document : ECLI:EU:C:2020:83


 


 2020 m. vasario 6 d. Teisingumo Teismo (prašymus priimti apeliacinį skundą nagrinėjanti kolegija) nutartis
NHS / EUIPO

(Byla C858/19 P)

„Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Apeliacinių skundų priėmimas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170b straipsnis –Prašymas, neįrodantis, kad keliamas klausimas yra svarbus Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai – Apeliacinio skundo nepriėmimas“

1.      Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai svarbus klausimas – Įrodinėjimo pareiga

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170b straipsnis)

(žr. 10 punktą)

2.      Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Prašymas priimti apeliacinį skundą – Formos reikalavimai – Apimtis

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170a ir170b straipsniai)

(žr. 11–13 punktus)

3.      Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai svarbus klausimas – Teisingumo Teismo atliekama faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimo kontrolė – Netaikymas

(SESV 256 straipsnio 1 dalis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa ir 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170b straipsnis)

(žr. 14 ir 17 punktus)

4.      Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai svarbus klausimas – Prašymas dėl priėmimo, kuriame neįrodyta klausimo svarba – Nepriėmimas

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170a ir 170 b straipsniai)

(žr. 15, 16, 18 ir 19 punktus)

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriimti apeliacinio skundo.

2.

NHS, Inc. padengia savo bylinėjimosi išlaidas.