Language of document : ECLI:EU:C:2020:83


 


 Tiesas (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) 2020. gada 6. februāra rīkojums – NHS/EUIPO

(lieta C858/19 P)

Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Apelācijas sūdzību pieļaujamība – Tiesas Reglamenta 170.b pants – Pieteikums, kas nepierāda jautājuma nozīmīgumu Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai – Apelācijas sūdzības nepieļaujamība

1.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Pierādīšanas pienākums

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.b pants)

(skat. 10. punktu)

2.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Pieteikums par apelācijas sūdzības atzīšanu par pieļaujamu – Formas prasības – Piemērojamība

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.a un 170.b pants)

(skat. 11.–13. punktu)

3.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Faktu un pierādījumu vērtējuma pārbaude Tiesā – Izslēgšana

(LESD 256. panta 1. punkts; Tiesas statūtu 58. panta 1. daļa un 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.b pants)

(skat. 14., 17. punktu)

4.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Pieteikums, kas nepierāda jautājuma svarīgumu – Nepieļaujamība

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.a un 170.b pants)

(skat. 15., 16., 18., 19. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzība nav pieļaujama.

2)

NHS, Inc. sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.