Language of document : ECLI:EU:C:2020:83


 


 Domstolens beslut (prövningstillståndsavdelningen) av den 6 februari 2020 – NHS mot EUIPO

(mål C858/19 P)

”Överklagande – EU-varumärke – Prövningstillstånd – Artikel 170b i domstolens rättegångsregler – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Prövningstillstånd meddelas inte”

1.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Bevisbörda

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkt 10)

2.      Överklagande – Prövningstillstånd – Ansökan om prövningstillstånd – Formkrav – Räckvidd

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artiklarna 170a och 170b)

(se punkterna 11–13)

3.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Domstolens kontroll av bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Omfattas inte

(Artikel 256.1 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket och artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkterna 14 och 17)

4.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av sådan vikt – Prövningstillstånd meddelas inte

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artiklarna 170a och 170b)

(se punkterna 15, 16, 18 och 19)

Avgörande

1)

Prövningstillstånd meddelas inte.

2)

NHS, Inc. ska bära sina rättegångskostnader.