Language of document : ECLI:EU:C:2020:112


 


 Usnesení místopředsedkyně Soudního dvora ze dne 26. února 2020 –
Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate v. Komise

[Věc C832/19 P(R)]

„Kasační opravný prostředek – Usnesení o předběžném opatření – Humánní léčivé přípravky – Žádost o registraci léčivého přípravku pro vzácná onemocnění – Rozhodnutí Komise o odstranění léčivého přípravku z registru pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění – Naléhavost – Vážná a nenapravitelná újma – Neexistence“

Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Nesprávné posouzení skutkového stavu a důkazů – Nepřípustnost – Přezkum závěrů Tribunálu týkajících se vnitrostátního práva Soudním dvorem – Vyloučení s výjimkou případu zkreslení

(Článek 256 odst. 1 druhý pododstavec SFEU; statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec)

(viz body 40, 41)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Společnosti Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH se ukládá náhrada nákladů řízení.