Language of document : ECLI:EU:C:2020:112


 


 



Unionin tuomioistuimen varapresidentin määräys 26.2.2020 – Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate vastaan komissio

(asia C-832/19 P(R))

(Muutoksenhaku – Välitoimia koskeva määräys – Ihmisille tarkoitetut lääkkeet – Harvinaislääkettä koskeva myyntilupahakemus – Komission päätös lääkkeen poistamisesta harvinaislääkkeiden rekisteristä – Kiireellisyyttä ja vakavaa ja korjaamatonta vahinkoa koskevat edellytykset – Eivät täyty)

Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Tosiseikkojen ja selvitysaineiston virheellinen arviointi – Tutkimatta jättäminen – Unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin eivät kuulu unionin yleisen tuomioistuimen kansallisesta oikeudesta tekemät arvioinnit paitsi, jos se on otettu huomioon vääristyneellä tavalla

(SEUT 256 artiklan 1 kohdan toinen alakohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta)

(ks. 40 ja 41 kohta)

Ratkaisu

1)

Valitus hylätään.

2)

Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.