Language of document : ECLI:EU:C:2020:112


 


 A Bíróság elnökhelyettesének 2020. február 26i végzése –
Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate kontra Bizottság

(C832/19. P. (R). sz. ügy)

„Fellebbezés – Ideiglenes intézkedés iránti kérelmek tárgyában hozott végzés –Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek – Ritka betegségek gyógyszerére vonatkozó forgalombahozatali engedély iránti kérelem – Egy gyógyszert a ritka betegségek gyógyszereinek nyilvántartásából törlő bizottsági határozat – Sürgősség – Súlyos és helyrehozhatatlan kár – Hiány”

Fellebbezés – Jogalapok – A tények és bizonyítékok téves értékelése – Elfogadhatatlanság – A Törvényszék által a nemzeti jogra tekintettel elvégzett értékelésnek a Bíróság általi felülvizsgálata – Kizártság, kivéve az elferdítés esetét

(EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés)

(lásd: 40., 41. pont)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH‑t kötelezi a költségek viselésére.