Language of document : ECLI:EU:C:2020:112


 


 



Tiesas priekšsēdētāja vietnieces 2020. gada 26. februāra rīkojums –
Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate/Komisija

(lieta C‑832/19 P(R))

Apelācija – Rīkojums par pagaidu noregulējumu – Cilvēkiem paredzētas zāles – Zāļu reti sastopamu slimību ārstēšanai tirdzniecības atļaujas pieteikums – Komisijas lēmums svītrot zāles no zāļu reti sastopamu slimību ārstēšanai reģistra – Steidzamība – Būtisks un neatgriezenisks kaitējums – Neesamība

Apelācija – Pamati – Kļūdains faktu un pierādījumu vērtējums – Nepieņemamība – Vispārējās tiesas vērtējuma attiecībā uz valsts tiesībām pārbaude Tiesā – Izslēgšana, izņemot sagrozīšanas gadījumu

(LESD 256. panta 1. punkta 2.d daļa, Tiesas statūtu 58. panta 1. daļa)

(skat. 40., 41. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzību noraidīt.

2)

Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.