Language of document : ECLI:EU:C:2020:112


 


 Digriet tal-Viċi President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas26 ta’ Frar 2020
Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate vs IlKummissjoni

(Kawża C832/19 P(R))

“Appell – Digriet għal miżuri provviżorji – Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem – Talba għal awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq ta’ prodott mediċinali orfni – Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tneħħi prodott mediċinali mir-Reġistru tal-Prodotti Mediċinali Orfni – Urġenza – Dannu gravi u irreparabbli – Assenza”

Appell – Aggravji – Evalwazzjoni żbaljata tal-fatti u tal-provi – Inammissibbiltà – Stħarriġ mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali rigward id-dritt nazzjonali – Esklużjoni ħlief fil-każ ta’ żnaturament

(it-tieni paragrafu tal-Artikolu 256(1) TFUE; Statut tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 58)

(ara l-punti 40, 41)

Dispożittiv

1)

L-appell huwa miċħud.

2)

Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH hija kkundannata għall-ispejjeż.