Language of document : ECLI:EU:C:2020:112


 


 Beschikking van de vicepresident van het Hof van 26 februari 2020 –
Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate/Commissie

[Zaak C832/19 P(R)]

„Hogere voorziening – Beschikking in kort geding – Geneesmiddelen voor menselijk gebruik – Aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen van een weesgeneesmiddel – Besluit van de Commissie om een geneesmiddel te schrappen uit het register van weesgeneesmiddelen – Spoedeisendheid – Ernstige en onherstelbare schade – Geen”

Hogere voorziening – Middelen – Onjuiste beoordeling van de feiten en het bewijsmateriaal – Niet-ontvankelijkheid – Toetsing door het Hof van de beoordeling door het Gerecht van het nationale recht – Uitgesloten, behoudens het geval van een onjuiste opvatting

(Art. 256, lid 1, tweede alinea, VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea)

(zie punten 40, 41)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH wordt verwezen in de kosten.