Language of document : ECLI:EU:C:2020:112


 
Ordonanța vicepreședintei Curții din 26 februarie 2020 –
Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate/Comisia

[Cauza C832/19 P(R)]

„Recurs – Ordonanță privind măsurile provizorii – Medicamente de uz uman – Cerere de autorizare a introducerii pe piață a unui produs medicamentos orfan – Decizie a Comisiei de a radia un produs medicamentos din Registrul produselor medicamentoase orfane – Urgență – Prejudiciu grav și ireparabil – Inexistență”

Recurs – Motive – Apreciere eronată a faptelor și a elementelor de probă – Inadmisibilitate – Control exercitat de Curte privind aprecierile Tribunalului din perspectiva dreptului național – Excludere, cu excepția cazurilor de denaturare

[art. 256 alin. (1) al doilea paragraf TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf]

(a se vedea punctele 40 și 41)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

Obligă Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH la plata cheltuielilor de judecată.