Language of document : ECLI:EU:C:2020:112


 


 Beslut meddelat av domstolens vice ordförande den 26 februari 2020 –
Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mot kommissionen

(mål C‑832/19 P(R))

”Överklagande – Interimistiskt beslut – Humanläkemedel – Ansökan om godkännande för försäljning av särläkemedel  – Kommissionens beslut att stryka ett läkemedel från registret över särläkemedel – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada – Föreligger inte”

Överklagande – Grunder – Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Avvisning – Domstolens prövning av tribunalens bedömning vad beträffar nationell rätt – Ej möjlig utom vid missuppfattning

(Artikel 256.1 andra stycket FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket)

(se punkterna 40 och 41)

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH ska bära rättegångskostnaderna.