Language of document : ECLI:EU:C:2020:103


 


 Usnesení Soudního dvora (senátu rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) ze dne 13. února 2020 – Confédération nationale du Crédit Mutuel v. Crédit Mutuel Arkéa

(Věc C‑867/19 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Uznávání přijatelnosti kasačních opravných prostředků – Článek 170b jednacího řádu Soudního dvora – Návrh nedokládající významnost otázky pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Nepřijatelnost kasačního opravného prostředku“

1.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Důkazní břemeno

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz bod 10)

2.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Návrh na uznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku – Formální náležitosti – Rozsah

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, články 170a a 170b)

(viz body 11–13)

3.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Otázka, která nebyla Soudním dvorem zkoumána – Návrh na uznání přijatelnosti nedokládající významnost otázky – Nepřijatelnost

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, články 170a a 170b)

(viz body 14, 15)

4.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Rozpor s judikaturou Soudního dvora – Návrh na uznání přijatelnosti nedokládající významnost otázky – Nepřijatelnost

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, články 170a a 170b)

(viz body 16–19)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek je nepřijatelný.

2)

Confédération nationale du Crédit Mutuel ponese vlastní náklady řízení.