Language of document : ECLI:EU:C:2020:103


 


 2020 m. vasario 13 d. Teisingumo Teismo (prašymus priimti apeliacinį skundą nagrinėjanti kolegija) nutartis
Confédération nationale du Crédit Mutuel / Crédit Mutuel Arkéa

(Byla C867/19 P)

„Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Apeliacinių skundų priėmimas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170b straipsnis –Prašymas, neįrodantis, kad keliamas klausimas yra svarbus Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai – Apeliacinio skundo nepriėmimas“

1.      Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai svarbus klausimas – Įrodinėjimo pareiga

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170b straipsnis)

(žr. 10 punktą)

2.      Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Prašymas priimti apeliacinį skundą – Formos reikalavimai – Apimtis

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170a ir 170b straipsniai)

(žr. 11–13 punktus)

3.      Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai svarbus klausimas – Klausimas, kurio Teisingumo Teismas nenagrinėjo – Prašymas dėl priėmimo, kuriame neįrodyta klausimo svarba – Nepriėmimas

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170a ir 170b straipsniai)

(žr. 14 ir 15 punktus)

4.      Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai svarbus klausimas – Nesuderinamumas su Teisingumo Teismo jurisprudencija – Prašymas dėl priėmimo, kuriame neįrodyta klausimo svarba – Nepriėmimas

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170a ir 170b straipsniai)

(žr. 16–19 punktus)

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriimti apeliacinio skundo.

2.

Confédération nationale du Crédit Mutuel padengia savo bylinėjimosi išlaidas.