Language of document : ECLI:EU:C:2020:103


 


 Beschikking van het Hof (Kamer voor toelating van hogere voorzieningen) van 13 februari 2020 – Confédération nationale du Crédit Mutuel/Crédit Mutuel Arkéa

(Zaak C867/19 P)

„Hogere voorziening – Uniemerk – Toelating van hogere voorzieningen – Artikel 170 ter van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Verzoek waarbij niet wordt aangetoond dat een vraag belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht – Niet-toelating van de hogere voorziening”

1.      Hogere voorziening – Stelsel van voorafgaande toelating – Vraag die belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht – Bewijslast

(Statuut van het Hof van Justitie, art. 58 bis; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 170 ter)

(zie punt 10)

2.      Hogere voorziening – Stelsel van voorafgaande toelating – Verzoek om toelating van een hogere voorziening – Vormvereisten – Draagwijdte

(Statuut van het Hof van Justitie, art. 58 bis; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 170 bis en 170 ter)

(zie punten 1113)

3.      Hogere voorziening – Stelsel van voorafgaande toelating – Vraag die belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht – Vraag die niet is onderzocht door het Hof – Verzoek om toelating waarbij niet wordt aangetoond dat de vraag belangrijk is – Niet-toelating

(Statuut van het Hof van Justitie, art. 58 bis; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 170 bis en 170 ter)

(zie punten 14, 15)

4.      Hogere voorziening – Stelsel van voorafgaande toelating – Vraag die belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht – Strijdigheid met de rechtspraak van het Hof – Verzoek om toelating waarbij niet wordt aangetoond dat de vraag belangrijk is – Niet-toelating

(Statuut van het Hof van Justitie, art. 58 bis; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 170 bis en 170 ter)

(zie punten 1619)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt niet toegelaten.

2)

Confédération nationale du Crédit Mutuel draagt haar eigen kosten.