Language of document : ECLI:EU:C:2020:103


 


 Sklep Sodišča (senat, ki odloča o dopustitvi pritožb) z dne 13. februarja 2020 – Confédération nationale du Crédit Mutuel/Crédit Mutuel Arkéa

(Zadeva C867/19 P)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Dopustitev pritožb – Člen 170b Poslovnika Sodišča – Predlog, ki ne izkazuje pomembnosti vprašanja za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nedopustitev pritožbe“

1.      Pritožba – Sistem predhodne dopustitve – Vprašanje, pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Dokazno breme

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točko 10.)

2.      Pritožba – Sistem predhodne dopustitve – Predlog za dopustitev pritožbe – Formalne zahteve – Obseg

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča člena 170a in 170b)

(Glej točke od 11 do 13.)

3.      Pritožba – Sistem predhodne odpustitve – Vprašanje, pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Vprašanje, ki ni bilo predmet preučitve Sodišča – Predlog za dopustitev, ki ne izkazuje pomembnosti vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člena 170a in 170b)

(Glej točki 14 in 15.)

4.      Pritožba – Sistem predhodne dopustitve – Vprašanje, pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nasprotje s sodno prakso Sodišča – Predlog za dopustitev, ki ne izkazuje pomembnosti vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člena 170a in 170b)

(Glej točke od 16 do 19.)

Izrek

1.

Pritožba se ne dopusti.

2.

Confédération nationale du Crédit Mutuel nosi svoje stroške.