Language of document : ECLI:EU:C:2020:91


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (valituslupajaosto) 11.2.2020 – Rutzinger-Kurpas vastaan EUIPO

(asia C-887/19 P)

(Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Valituslupa – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla – Hakemus, jossa ei osoiteta, että kysymys on tärkeä unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta – Valituslupaa ei myönnetä)

1.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys – Todistustaakka

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla)

(ks. 9 kohta)

2.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Valituslupahakemus – Muotovaatimukset – Ulottuvuus

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 a ja 170 b artikla)

(ks. 10–12 kohta)

3.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys – Valituslupahakemus, jossa ei osoiteta, että kysymys on tärkeä – Valituslupaa ei myönnetä

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 a ja 170 b artikla)

(ks. 13 ja 15–18 kohta)

4.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys – Unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin ei kuulu tosiseikkojen ja selvitysaineiston arviointi

(SEUT 256 artiklan 1 kohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta ja 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla)

(ks. 14 kohta)

Ratkaisu

1)

Valituslupaa ei myönnetä.

2)

Susanne Rutzinger-Kurpas vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.