Language of document : ECLI:EU:C:2020:91


 


 Tiesas (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) 2020. gada 11. februāra rīkojums – RutzingerKurpas/EUIPO

(lieta C887/19 P)

Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Apelācijas sūdzību pieļaujamība – Tiesas Reglamenta 170.b pants – Pieteikums, kas nepierāda tiesību jautājuma nozīmīgumu Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai – Apelācijas sūdzības nepieļaujamība

1.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Pierādīšanas pienākums

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.b pants)

(skat. 9. punktu)

2.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Pieteikums par apelācijas sūdzības atzīšanu par pieļaujamu – Formas prasības – Piemērojamība

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.a un 170.b pants)

(skat. 10.–12. punktu)

3.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Pieteikums, kas nepierāda jautājuma svarīgumu – Nepieļaujamība

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.a un 170.b pants)

(skat. 13., 15.–18. punktu)

4.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Faktu un pierādījumu vērtējuma pārbaude Tiesā – Izslēgšana

(LESD 256. panta 1. punkts; Tiesas statūtu 58. panta 1. daļa un 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.b pants)

(skat. 14. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzība nav pieļaujama.

2)

Susanne Rutzinger‑Kurpas sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.