Language of document : ECLI:EU:C:2020:91


 


 Beschikking van het Hof (Kamer voor toelating van hogere voorzieningen) van 11 februari 2020 – Rutzinger-Kurpas/EUIPO

(Zaak C887/19 P)

„Hogere voorziening – Uniemerk – Toelating van hogere voorzieningen – Artikel 170 ter van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Verzoek waarbij niet wordt aangetoond dat een vraag belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht – Niet-toelating van de hogere voorziening”

1.      Hogere voorziening – Stelsel van voorafgaande toelating – Vraag die belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht – Bewijslast

(Statuut van het Hof van Justitie, art. 58 bis; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 170 ter)

(zie punt 9)

2.      Hogere voorziening – Stelsel van voorafgaande toelating – Verzoek om toelating van een hogere voorziening – Vormvereisten – Draagwijdte

(Statuut van het Hof van Justitie, art. 58 bis; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 170 bis en 170 ter)

(zie punten 1012)

3.      Hogere voorziening – Stelsel van voorafgaande toelating – Vraag die belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht – Verzoek om toelating waarbij niet wordt aangetoond dat de vraag belangrijk is – Niet-toelating

(Statuut van het Hof van Justitie, art. 58 bis; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 170 bis en 170 ter)

(zie punten 13, 1518)

4.      Hogere voorziening – Stelsel van voorafgaande toelating – Vraag die belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht – Toetsing door het Hof van de beoordeling van de feiten en het bewijsmateriaal – Uitgesloten

(Art. 256, lid 1, VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea, en art. 58 bis; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 170 ter)

(zie punt 14)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt niet toegelaten.

2)

Susanne Rutzinger-Kurpas draagt haar eigen kosten.