Language of document : ECLI:EU:C:2020:91


 


 Ordonanța Curții (Camera de admitere în principiu a recursurilor) din 11 februarie 2020 – RutzingerKurpas/EUIPO

(Cauza C887/19 P)

„Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Admitere în principiu a recursurilor – Articolul 170 b din Regulamentul de procedură al Curții – Cerere care nu demonstrează importanța unei chestiuni pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Neadmitere în principiu a recursului”

1.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Sarcina probei

(Statutul Curții de Justiție, art. 58 a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170 b)

(a se vedea punctul 9)

2.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Cerere de admitere în principiu a unui recurs – Cerințe de formă – Conținut

(Statutul Curții de Justiție, art. 58 a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170 a și 170 b)

(a se vedea punctele 10-12)

3.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Cerere de admitere în principiu care nu demonstrează importanța chestiunii – Neadmitere în principiu

(Statutul Curții de Justiție, art. 58 a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170 a și 170 b)

(a se vedea punctele 13 și 15-18)

4.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Control exercitat de Curte cu privire la aprecierea faptelor și a elementelor de probă – Excludere

[art. 256 alin. (1) TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf și art. 58 a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170 b]

(a se vedea punctul 14)

Dispozitivul

1)

Recursul nu este admis în principiu.

2)

Doamna Susanne Rutzinger‑Kurpas suportă propriile cheltuieli de judecată.