Language of document : ECLI:EU:C:2020:91


 


 Sklep Sodišča (senat za dopustitev pritožb) z dne 11. februarja 2020 – Rutzinger-Kurpas/EUIPO

(Zadeva C‑887/19 P)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Dopustitev pritožb – Člen 170b Poslovnika Sodišča – Predlog, ki ne dokazuje, da je vprašanje pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nedopustitev pritožbe“

1.      Pritožba – Sistem predhodne dopustitve – Vprašanje, pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Dokazno breme

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točko 9.)

2.      Pritožba – Sistem predhodne dopustitve – Predlog za dopustitve pritožbe – Formalne zahteve – Obseg

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člena 170a in 170b)

(Glej točke od 10 do 12.)

3.      Pritožba – Sistem predhodne dopustitve – Vprašanje, pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Predlog za dopustitev, ki ne dokazuje pomembnosti vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člena 170a in 170b)

(Glej točke 13 in od 15 do 18.)

4.      Pritožba – Sistem predhodne dopustitve – Vprašanje, pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nadzor Sodišča nad presojo dejstev in dokazov – Izključitev

(člen 256(1) PDEU; statut Sodišča, člena 58, prvi odstavek, in 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točko 14.)

Izrek

1.

Pritožba se ne dopusti.

2.

Susanne Rutzinger-Kurpas nosi svoje stroške.