Language of document : ECLI:EU:C:2020:91


 


 Domstolens beslut (prövningstillståndsavdelningen) av den 11 februari 2020 – Rutzinger-Kurpas mot EUIPO

(mål C-887/19 P)

”Överklagande – EU-varumärke – Prövningstillstånd – Artikel 170b i domstolens rättegångsregler – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Prövningstillstånd meddelas ej”

1.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Bevisbörda

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkt 9)

2.      Överklagande – Prövningstillstånd – Begäran om prövningstillstånd – Formkrav – Räckvidd

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artiklarna 170a och 170b)

(se punkterna 10–12)

3.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av sådan vikt – Prövningstillstånd meddelas ej

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artiklarna 170a och 170b)

(se punkterna 13 och 15–18)

4.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Domstolens kontroll av bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Omfattas inte

(Artikel 256.1 FEUF; domstolens stadga, artiklarna 58, första stycket och 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkt 14)

Avgörande

1)

Prövningstillstånd meddelas ej.

2)

Susanne Rutzinger-Kurpas ska bära sina rättegångskostnader.