Language of document : ECLI:EU:C:2020:100


 


 Kendelse afsagt af Domstolen (Afdelingen for bevilling af appel) den 13. Februar 2020 – ruwido austria mod EUIPO

(Sag C‑823/19 P)

»Appel – EU-varemærker – bevilling af appel – artikel 170b i Domstolens procesreglement – anmodning, der ikke godtgør vigtigheden af et spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – appellen admitteres ikke«

Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – anmodning om bevilling, der ikke godtgør vigtigheden af spørgsmålet – admitteres ikke

[Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170a og 170b)]

(jf. præmis 12-20)

Konklusion

1)

Appellen admitteres ikke.

2)

ruwido austria GmbH bærer sine egne omkostninger.