Language of document : ECLI:EU:C:2020:100


 


 Euroopa Kohtu (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) 13. veebruari 2020. aasta määrus – ruwido austria vs. EUIPO

(kohtuasi C823/19 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Apellatsioonkaebuste menetlusse võtmine – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170b – Taotlus, milles ei ole tõendatud küsimuse olulisust liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata jätmine

Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotlus, milles ei ole tõendatud küsimuse olulisust – Menetlusse võtmata jätmine

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukord, artiklid 170a ja 170b)

(vt punktid 12–20)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus menetlusse võtmata.

2.

Jätta ruwido austria GmbH‑i kohtukulud tema enda kanda.