Language of document : ECLI:EU:C:2020:100


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (valituslupajaosto) 13.2.2020 – ruwido austria vastaan EUIPO

(asia C-823/19 P)

(Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Valituslupa – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla – Hakemus, jossa ei osoiteta, että kysymys on tärkeä unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta – Valituslupaa ei myönnetä)

Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys – Valituslupahakemus, jossa ei osoiteta, että kysymys on tärkeä – Valituslupaa ei myönnetä

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 a ja 170 b artikla)

(ks. 12–20 kohta)

Ratkaisu

1)

Valituslupaa ei myönnetä.

2)

ruwido austria GmbH vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.