Language of document : ECLI:EU:C:2020:100


 


 Rješenje Suda (vijeće za dopuštanje žalbi) od 13. veljače 2020. – ruwido austria protiv EUIPO-a

(predmet C-823/19 P)

„Žalba – Žig Europske unije – Dopuštanje žalbi – Članak 170.b Poslovnika Suda – Zahtjev koji ne dokazuje važnost pitanja za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Nedopuštanje žalbe”

Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Zahtjev za dopuštanje koji ne dokazuje važnost pitanja – Nedopuštanje

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.a i 170.b)

(t. 12.-20.)

Izreka

1.

Žalba se ne dopušta.

2.

Ruwido austria GmbH snosit će vlastite troškove.