Language of document : ECLI:EU:C:2020:100


 


 Tiesas (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) 2020. gada 13. februāra rīkojums – ruwido austria/EUIPO

(lieta C823/19 P)

Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Apelācijas sūdzību pieļaujamība – Tiesas Reglamenta 170.b pants – Pieteikums, kas nepierāda jautājuma nozīmīgumu Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai – Apelācijas sūdzības nepieļaujamība

Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Pieteikums, kas nepierāda jautājuma svarīgumu – Nepieļaujamība

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.a un 170.b pants)

(skat. 12.–20. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzība nav pieļaujama.

2)

ruwido austria GmbH sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.