Language of document : ECLI:EU:C:2020:100


 


 Beschikking van het Hof (Kamer voor toelating van hogere voorzieningen) van 13 februari 2020 – ruwido austria/EUIPO

(Zaak C823/19 P)

„Hogere voorziening – Uniemerk – Toelating van hogere voorzieningen – Artikel 170 ter van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Verzoek waarbij niet wordt aangetoond dat een vraag belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht – Niet-toelating van de hogere voorziening”

Hogere voorziening – Stelsel van voorafgaande toelating – Vraag die belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht – Verzoek om toelating waarbij niet wordt aangetoond dat de vraag belangrijk is – Niet-toelating

(Statuut van het Hof van Justitie, art. 58 bis; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 170 bis en 170 ter)

(zie punten 1220)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt niet toegelaten.

2)

ruwido austria GmbH draagt haar eigen kosten.