Language of document : ECLI:EU:C:2020:100


 


 Postanowienie Trybunału (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) z dnia 13 lutego 2020 r. – ruwido austria/EUIPO

(sprawa C823/19 P)

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Przyjmowanie odwołań do rozpoznania – Artykuł 170b regulaminu postępowania przed Trybunałem – Wniosek niewykazujący znaczenia kwestii dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania niewykazujący znaczenia kwestii prawnej – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 170a, 170b)

(zob. pkt 12–20)

Sentencja

1)

Odwołanie nie zostaje przyjęte do rozpoznania.

2)

ruwido austria GmbH pokrywa własne koszty.