Language of document : ECLI:EU:C:2020:100


 


 Sklep Sodišča (senat za dopustitev pritožb) z dne 13. februarja 2020 –
ruwido austria/EUIPO

(Zadeva C823/19 P)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Dopustitev pritožb – Člen 170b Poslovnika Sodišča – Predlog, ki ne dokazuje pomembnosti vprašanja za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nedopustitev pritožbe

Pritožba – Sistem predhodnega sprejetja – Pomembno vprašanje za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Predlog za dopustitev, ki ne dokazuje pomembnosti vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člena 170a in 170b)

(Glej točke od 12 do 20.)

Izrek

1.

Pritožba se ne dopusti.

2.

Družba ruwido austria GmbH nosi svoje stroške.