Language of document : ECLI:EU:C:2020:113


 


 Unionin tuomioistuimen varapresidentin määräys 26.2.2020 – BASF vastaan komissio

(asia C-773/19 P(R))

(Muutoksenhaku – Välitoimia koskeva määräys – Direktiivi 2001/83/EY – Ihmisille tarkoitetut lääkkeet – Ihmiskäyttöön tarkoitettujen omega-3-happoetyyliestereitä sisältävien lääkkeiden myyntilupien muuttaminen – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko kolmansien terveydelle – Maineen vahingoittaminen)

1.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Unionin yleisessä tuomioistuimessa esitettyjen perusteiden ja perustelujen pelkkä toistaminen – Oikeudellista virhettä, johon vedotaan, ei ole yksilöity – Tutkimatta jättäminen

(SEUT 256 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta; Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 168 artiklan 1 kohdan d alakohta)

(ks. 36 kohta)

2.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Perustelujen puutteellisuus – Unionin yleisen tuomioistuimen käyttämien implisiittisten perusteluiden sallittavuus – Edellytykset

(SEUT 256 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 36 artikla ja 53 artiklan ensimmäinen kohta)

(ks. 37 kohta)

3.      Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Ihmisille tarkoitetut lääkkeet – Direktiivi 2001/83 – Mainonta – Käsite

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83 86 artiklan 1 kohta)

(ks. 45–47 kohta)

Ratkaisu

1)

Valitus hylätään.

2)

BASF AS velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.