Language of document : ECLI:EU:C:2020:113


 


 Digriet tal-Viċi President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas26 ta’ Frar 2020 –
BASF vs IlKummissjoni

(Kawża C773/19 P(R))

“Appell – Digriet għal miżuri provviżorji – Direttiva 2001/83/KE – Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem – Varjazzjoni ta’ awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq ta’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem li fihom esteri etiliċi tal-aċidu Omega‑3 – Urġenza – Dannu gravi u irreparabbli għas-saħħa ta’ terzi – Ħsara għar-reputazzjoni”

1.      Appell – Aggravji – Sempliċi repetizzjoni tal-motivi u tal-argumenti mressqa quddiem il-Qorti Ġenerali – Assenza ta’ identifikazzjoni tal-iżball ta’ liġi invokat – Inammissibbiltà

(Artikolu 256 TFUE; Statut tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 58; Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikolu 168(1)(d))

(ara l-punt 36)

2.      Appell – Aggravji – Insuffiċjenza ta’ motivazzjoni – Użu ta’ motivazzjoni impliċita mill-Qorti Ġenerali – Ammissibbiltà – Kundizzjonijiet

(Artikolu 256 TFUE; Statut tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikolu 36 u l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 53)

(ara l-punt 37)

3.      Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet – Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem – Direttiva 2001/83 – Reklamar – Kunċett

(Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2001/83, Artikolu 86(1))

(ara l-punti 45 sa 47)

Dispożittiv

1)

L-appell huwa miċħud.

2)

BASF AS hija kkundannata għall-ispejjeż.