Language of document : ECLI:EU:C:2020:113


 


 Ordonanța vicepreședintei Curții din 26 februarie 2020 –

BASF/Comisia

[Cauza C773/19 P(R)]

„Recurs – Ordonanță privind măsurile provizorii – Directiva 2001/83/CE – Medicamente de uz uman – Modificarea unei autorizații de introducere pe piață a unor medicamente de uz uman conținând esteri etilici ai acizilor omega-3 – Urgență – Prejudiciu grav și ireparabil pentru sănătatea unor terți – Atingere adusă reputației”

1.      Recurs – Motive – Simplă repetare a motivelor și a argumentelor prezentate în fața Tribunalului – Neidentificarea erorii de drept invocate – Inadmisibilitate

[art. 256 TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf; Regulamentul de procedură al Curții, art. 168 alin. (1) lit. (d)]

(a se vedea punctul 36)

2.      Recurs – Motive – Insuficiența motivării – Motivare implicită a Tribunalului – Admisibilitate – Condiții

(art. 256 TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 36 și 53 primul paragraf)

(a se vedea punctul 37)

3.      Apropierea legislațiilor – Medicamente de uz uman – Directiva 2001/83 – Publicitate – Noțiune

[Directiva 2001/83 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 86 alin. (1)]

(a se vedea punctele 45-47)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

Obligă BASF AS la plata cheltuielilor de judecată.